Perinnöllisyyden ja ympäristötekijöiden tutkiminen

-Kvantitatiivinen genetiikka on käyttäytymisgenetiikan alue, jonka keinoin pystytään selivittämään, mikä osa fenotyyppisestä vaihtelusta selittyy geneettisillä ja ympäristötekijöillä.
-Heritabiliteetti on arvio geneettisen vaihtelun osuudesta kokonaisvaihtelussa ja ilmaistaan prosentteina.
   -Kuvaa populaatiota
-Identtinen kaksonen MZ
-Epäidenttinen kaksonen DZ
-Kaksosmenetelmässä oletetaan, että kaksoset ovat samassa ympäristössä