Perimän merkitys persoonallisuudessa

-Perimällä on kohtalaisen suuri vaihkutus lähes kaikkiin persoonallisuuden piirteisiin
-Samat geneettiset tekijät vaikuttavat useisiin eri persoonallisuuden piirteisiin