Geenit perintöaineksen välittäjinä

-Jokaisen yksilön alleelien yhdistelmä on ainutlaatuinen, ja tätä vanhemmilta perittyä kaikkien geenien kokonaisuutta kutsutaan genotyypiksi eli perimäksi.
-Genotyyppi saa aikaan ihmisen fenotyypin eli ilmiasun.
-Ihmisen genomi on 99,9 prosenttia täysin sama eri yksilöiden välillä.