Käyttäytymisgenetiikka ja tempperamentti

-Persoonallisuus on ympäristön ja ihmisen tempperamentin yhteistuotos
-Serotiini ja dopamiini, jotka kuuluvat neuroregulatoriseen järjestelmään, ovat vahvassa asemassa psyykkisten prosessien ohjaajina
-Dopamiini: emootiot, motivaatio, elämyshakuisuuus, uusien toimintatapojen ja jännityksen etsiminen
-Dopamiinin puute johtaa apaattiseen, mistään kiinnostumattomaan persoonallisuuteen
-Serotiini: mieliala, emootiot
-Serotiinin puutos on yhteydessä negatiivisiin affekteihin , agressioon ja matlaan impulssikontrolliin
-Serotiini on yhteydessä mentaalisiin häiriöihin, depressiion ja väkivaltaiseen itsemurha-hakuisuuteen