Geenien ja ympäristön vuorovaikutus

-5HTT on yhteydessä yksilön herkkyyteen epäsuotuisalle ympäristölle, eli saamaan siitä negatiivisia vaikutuksia, kuten masennusta
-Depression saaminen nuorena - ympäristötekijöiden vaikutuksesta
-Depression saaminen vanhana - geenien vaikutuksesta
-Serotiinia säätelevä MAO-A genotyyppi on toimijana lapsuuden epäsuotuisten olojen ja myöhemmän epäsosiaalisuuden välillä
-Perimän vaikuttaa ihmisessä kaikkeen, mutta geenejä tukeva ympäristö vaikuttaa positiivisesti ihmiseen