Käyttäytymisgenetiikan anti psykologialle

-Käyttäytymis genetiikan löytöjä:
  1. yhteinen ympäristö ei tee ihmisiä samanlaisiksi, vaan erilaisiksi
  2. ihmiset muokkaavat omaa ympäristöään geeniensä eduksi
  3. geenit tekevät ympäristösstä, joko haitallisen tai sopivan