Käyttäytymisgenetiikka

-Kvantitatiivinen genetiikka osoittaa perinnöllisyyden merkityksen jonkin ominaisuuden synnyssä
-Molekuuligenetiikka pyrkii löytämään perinnölisyydestä "vastuussa olevan" geenin tai geenit