Sensorinen Muisti

-sensoriset muistit ovat aistitiedon ensimmäinen säilytyspaikka
-käyetään myös sanaa sensorinen varasto
-kesto hyvin lyhyt
-kuuloaistin sensorista muistia kutsutaan kaikumuistiksi
-näkäaistin muistia kutsutaan ikonimuistiksi