Säilömuisti

-LTM - Long Term Memory
-käytetään myös sanaa pitkäkestoinen muisti
-säilyttää kaikkea muuta tietoa poislukien työmuistissa olevaa
-toimii työmuistin ja sensorisen muistin kanssa rinnakkain
-kapasiteettia pidetään lähes äärettömänä
-jaetaan deklaratiiviseen muistiin (tiedot, tapahtumat), proseduraaliseen muistiin (fyysiset taidot)