Broca's Area

-sijaitsee isoaivokuorella otsalohkon sivulla
-vastaa kielen motorisesta tuottamisesta