Entorhinal Cortex

-suuri rooli muistijäljen luomisessa
-liittyy deklaratiiviseen muistiin
-spatiaalisen muistin osatekijä
-liittyy paikkatietoisuuteen, missä mikäkin osa itseä on