Dentate Gyrus

-muistin luomisen osatekijä
-mohdollinen rooli muistin tuomisessa muistista