Deklaratiivinen Muisti

-ihmisen sailömuistin osa
-siihen talletetaan tiedot ja tapahtumat; asiat, jotka voidaan tietoisuudella tavoittaa
-jakaantuu edelleen semanttiseen (tietomuisti) ja episodiseen (tapahtumamuisti, elämänkertamuisti)                  
 muistiin
-episodinen muistin tietojen tallentamiseen osallistuus erityisesti hippokampus