Lyhytkestoinen muisti & Työmuisti

Käsitteitä
 •  Lyhytkestoinen muisti
  • Auditiivinen lyhytkestoinen muisti
  • Visuaalinen lyhytkestoinen muisti
   • Häiriöherkempi kuin auditiivinen
 • Työmuisti
  • Sisältää lyhytkestoisen muistin lisäksi tiedon aktiivista käsittelyä ja muokkaamista
  • Tiedon lyhytkestoista säilyttämistä jonkin toiminnan yhteydessä
  • Kytköksissä tarkkaavaisuuteen
  • Toimii yhteistyössä säilömuistin kanssa
Tutkimuksia
 • Lyhytkestoinen muisti ei ole velvoite oppimiselle 
 • Työmuistitehtävissä suoriytyminen korreloi älykkyystesteissä suoriutumisen kanssa
Baddeleyn työmuistimalli
 • Keskusyksikkö
  • Ohjaa tiedon valintaa sensorisesta muistista sekä työmuistin alajärjestelmien toimintaa
 • Fonologinen kehä
  • Varastoidaan hetkellisesti kielellistä materiaalia
  • Kerrataan ja muokataan tietoa
 • Visuospatiaalinen lehtiö
  • Varastoidaan näkömielikuvia
  • Kerrataan ja muokataan tietoa
 • Episodinen puskuri
  • Yhdistää työmuistin kielellistä ja visuospatiaalista ainesta ja säilömuistin tietoa yhtenäisiksi hetkellisiksi tapahtumiksi

-aivoissa työmuisti toimii ainoastaan välittäjäaineiden välityksellä, eli hermoratoja ei synny