Perimän ja ympäristön yhteisvaihtelu

-Perimän ja ympäristön korrelaatio (GE)
-Perimän ja ympäristön korrelaatio voi olla passiivista, aktiivista tai reaktiivista
-Passiivinen GE-korrelaatio = ympäristötekijät ja geenit tukevat toisiaan passiivisesti (G - vanhempien geenit)
-Aktiivinen = yksilö hakeutuu valintoja tekemällä ympäristöön joka tukee geenejä (G - yksilön geenit)
-Reaktiivinen eli evokatiivinen GE-korrelaatio tarkoittaa ympäristön reagoimista yksilön perinnöllisiin taipumuksiin. (E - ympräristön reaktio G - yksilön geenit)