Perimän ja ympäristön vuorovaikutus

-Polygeeninen = monien alleelien yhteisvaikutuksen tulos
-Käyttäytyminen on seurausta ympäristön ja epigeneettisten tekijöiden aikaansaamasta geenien toiminnasta
-Epigeneettisillä mekanismeilla tarkoitetaan perinnöllisen tiedon siirtymistä jälkeläisille ilman, että se olisi koodattuna DNA:han
-Epigeneesi selittää miksi genotyypeiltään samanlaiset identtiset kaksoset voivat kehittyä fenotyypeiltään hyvinkin erilaisiksi
 -GE-interaktiolla eli geenien ja ympäristän vuorovaukutuksella tarkoitetaan geneettisistä tekijöistä johtuvaa herkkyyttä ympäristön vaikutuksille
-Ympäristö vaikuttaa RNA:han välittäjä aineiden kautta
-Serotoniini, välittäjä aine (mieliala, emootiot)
-Dopamiini, välittäjäaine (tunteet, motivaatio)
-5-HTT-geeni säätelee serotoniinin toimintaa
-MAO-A säätelee myös serotiinin toimintaa
-HTR2A-geeni on yhteudessä siihen, miten yksilöt reagoivat eri tavoin kasvuympäristöön, ja kuinka he hyödyntävät ympäristön positiivisia piirteitä