Studentin t-testi

yhden otoksen t-testi
df = n - 1


kahden riippumattoman otoksen t-testi
df = (n,1 + n,2 - 2)


toistettujen mittausten t-testi
df = n - 1
myy,0 = myy,D = 0