Thalamus

-toimii välittäjänä aivokuoren ja aivorungon välillä
-liittyy havaitsemiseen, tarkkaavaisuuteen, liikkumiseen
-päärooli valppaudessa ja tietoisuudessa