Amygdala

-sijaitsee hippokampuksessa
-prosessoi tunteita
-yhdistää korkeampien aivotoimintojen aivokuori alueita hypotalamukseen ja aivorunkoon,
 jotka vastaavat matalammista aivotoimista kuten kipu, kosketus
-koordinoi ihmisen fyysisiä reaktioita
-liittyy vahvasti pelon tuntemiseen