Temperamentti ja persoonallisuus

-Temperamentti vaikuttaa siihen miten ihminen kokee ympäristön ja miten reagoi siihen
-Persoonallisuus on ympäristön ja tempperamentin yhteistulos
-Yksilölliset erot tempperamentissa ovat avainasemassa persoonallisuuden muodostumisessa
-Dopamiini seroteniini kuuluvat neuroregulatooriseen järjestelmään
-Ovat keskeisessä asemassa psyykkisten prosessien ohjaamisessa
-Dopamiini: emootiot, motivaatio ja huomiokyky, elämyshakuisuus, jännityksen etsintä (kaksi viimeistä ovat osa tempperamenttia
-Serotiini tason muutokset johtavat mentaalisiin häiriöihin mm. depressioon, matalaan impulssihäiriöön
-Dopamiini reseptoreja: DRD1, DRD2, DRD3, DRD4, DRD5
-Dopamiinitransporteri: DAT
COMT ja MAO huolehtivat dopamiinin metaboliasta
-DRD2 ja DRD4 ovat yhteydessä elämyshakuisuuteen
-MAO on yhteydessä käytöshäiriöihin
-COMT, EGF ja Neuregulin1 ovat yhteydessä mm. depressioon
-Serotiinireseptori 5HT1, 5HT2, 5HTR2A ja 5HTR2C
-Serotoniinitransportteri: 5HTT
-Serotoniini geenejä: MAO-A ja TPH
-Serotoniin järjestelmä on yhteydessä pelokkaaseen ja ahdistuneeseen tempperamenttiin
-MAO-A ja THP ovat yhteydessä itsemurhakäyttäytymiseen