Käyttäytymisgenetiikka

-Molekyyligenetiikka pyrkii löytämään perinnöllisyydestä vastuussa olevat geenit
-Käyttäytymisgenetiikka on jatkoa kvantitatiiviselle- ja molekyyligenetiikalle
-Etsii vastausta kysymykseen miten geenit vaikuttavat käyttäytymiseen