P-Arvo

p-arvo = todennäköisyys sille, että asetettu nollahypoteesi on oikea
efekti = jonkin ilmiön voimakkuus populaatiossa