Termistöä

Iso aivot . Cerebum
Pikkuaivot . Cerebellum
Aivorunko . Brain stem

Otsalohko . Frontal lobe
Päälakilohko . Parietal lobe
Takaraivolohko . Occipital lobe
Ohimolohko . Temporal lobe

Aivorungon osat:
Väliaivot . Diencephalon
Keskiaivot . Midbrain, Mesencephalon
Aivosilta . Pons
Aivojatkos . Medulla oblongata

Aivopuolisko . Hemisphere
Aivokurkiainen . Corpus callosum (yhdistää aivopuoliskot)

Keskellä . Medial
Sivulla . Lateral

Yläpuolinen . Superior
Alapuoleinen . Inferior
Vatsanpuoleinen . Ventral
Selänpuoleinen . Dorsal
Edessä sijaitseva . Anterior
Takana sijaitseva . Posterior

Poimu . Gyrus
Uurre . Sulcus
Vako . Fissure