Insular Cortex

-Insula
-liittyy kasvojen tunnistus järjestelmään
-jaetaan kahteen osaan anterior insulaan ja posterior insulaan
-liittyy homeostaasiin ja tunteisiin
-liittyy kivun tuntemiseen
-liittyy sympatia kipuun
-luo kehon omistus tunteen ja itsetietoisuuden tunteen