Broca's Aphasia

-kutsutaan myös motoriseksi afasiaksi
-potilaalla on vaikeuksia puheen tuottamisessa
-vaikeuksia on yhtälailla kirjoitetun puheen tuottamisessa
-aivovauria sijaitsee brocan alueella
-potilaan puhe työlästä ja katkeilevaa